stabilafonder.nu

Sharpekvoten

Hem > Sharpekvoten

Sharpekvot

Sharpekvot är ett mått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen för en portfölj. Den beräknas genom att subtrahera den riskfria avkastningen från portföljens avkastning och dividera resultatet med portföljens standardavvikelse. 

Ett högre sharpekvot indikerar en högre potentiell avkastning per riskenhet. Sharpe-kvoten är relevant när man jämför olika investeringsalternativ, eftersom den gör det möjligt för investerare att se hur mycket avkastning de kan förvänta sig för varje riskenhet de tar.

Vad är sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått som visar förhållandet mellan risk och avkastning vid investeringar. Det tar hänsyn till mindre riskfyllda alternativ genom att ta hänsyn till vilken typ av ränta du skulle få om det inte investerades i något med högre potentiell avkastning men också mycket större risker kopplade till dem också, som att låna ut pengar eller placera dina besparingar på banker där de kan tjäna mikroskopiska belopp! 

Ett högt sharps-betyg innebär att det har fattats ett smartare beslut om vilka investeringar som ska gå till; medan låga siffror innebär att vi får tag på ganska fina vinster utan att egentligen riskera något alltför dyrt.

Vad är en bra sharpekvot?

Ju högre Sharpe ratio desto bättre. Även om det inte finns något slutgiltigt svar på vad som utgör ett “bra” Sharpekvot anses värden över 1 i allmänhet vara bra och värden över 2 anses vara utmärkta. En Sharpe ratio som är noll eller lägre är inte bra – det kan vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande.

Sharpekvot bra värde

För långsiktigt sparande är ett Sharpe-tal över 0,5 bra. En Sharpe ratio på 1 eller högre är riktigt bra. Sharpeförhållandet tar hänsyn till både avkastningen på investeringen och den risk som är involverad. Detta gör den till ett värdefullt verktyg för att bedöma om en viss investering är värd att göra. När du utvärderar investeringar ska du alltid ta hänsyn till Sharpekvoten för att få en fullständig bild av den potentiella avkastningen.