Comodo SSL

ARTIKLAR

Sharpekvoten är inte allt

Sharpekvoten

Sharpekvot är det vanligaste måttet på risk / avkastning, och är standarden allmänt använd över finansiella tjänster. Det är den genomsnittliga avkastningen uppnådd över den "riskfria räntan" per volatilitetsenhet. Förhållandet använder volatilitet som mått på risk. Volatilitet beskriver hur mycket avkastningen på en investering fluktuerar över tid och mäts med standardavvikelse.

Avkastningen på kortfristiga brittiska statsobligationer anses vanligtvis vara den riskfria räntan - de har nästan ingen risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre risk / avkastningsgrad (även kallad riskjusterad avkastning).

Sharpekvot = (r-rf) / σ

Där: r = portföljavkastning, rf = riskfri ränta, 

σ = standardavvikelsen av avkastningen

Kvoten används så vanligt eftersom risken för en investering ofta är jämställd med volatilitet, men det här är ett mycket tveksamt antagande. Volatilitet förutsätter att de negativa och positiva värdeförändringarna är jämnt fördelade. Men i verkligheten händer våldsamma kraschar långt oftare än starka uppåtgående ökningar. Standardavvikelsen tar inte hänsyn till denna asymmetriska fördelning av avkastning, så resultaten blir felaktiga när du använder Sharpe för att analysera tillgångar med ojämn fördelning.

Avkastning / Max nedgång

Denna beräkning använder maximal nedgång som riskmätning istället för volatilitet. Max nedgång är den maximala förlust som skulle ha inträffat om en investerare köpte och sålde på de värsta tidpunkterna. Det indikerar förlusten under de mest extrema omständigheterna. Det är också mycket enkelt att förstå. Max nedgång är enkelt att se, medan volatiliteten behöver man lite statistisk kunskap.
I motsats till volatiliteten är denna åtgärd fri från tvivelaktiga antaganden om distribution. 
Avkastning / Max nedgång
 beräknas med följande formel:
Avkastning / Max nedgång
= r / MDD
Där: r = portföljens avkastning, MDD = Max nedgång

Effektiviteten av Avkastning / Max nedgång
Om man nu testar detta i två olika fall:


1.Sharpe Ratio  (2-1)/3= 0,33
1.1Avkastning / Max nedgång
2/3= 0,66


2.Sharpe Ratio  (2-1)/4= 0,25
2.1Avkastning / Max nedgång
2/1= 2


Tittar man bara på Sharpe kvoten så väljer man förslag 1. Men om man betänker Avkastning / Max nedgång
Så ser man att den är (2-0,66)/0,66 = 203% bättre! 


Betänk att varje procentuell nedgång kräver en ännu större procentuell uppgång för att kompensera en förlust.
Så ser man vilket förslag som är vinnare !


Lycka till med ditt investerande!

Varmt Välkommen till StabilaFonder

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.ABONNERA