Comodo SSL

ARTIKLAR

Att spara i fonder

Snabb guide i att fondspara 

Du som planerar att spara i fonder bör känna till ett par saker om fondspar. Nedan tar vi en titt på vad som skattemässigt skiljer de olika sätten att spara i fonder. Skatt på vinst måste man betala, frågan är när man vill göra detta. Man kan välja att skatta sin vinst från sitt fondspar på en schablonavkastning varje år eller vid försäljning.

 

Fondsparande 

Via en fonddepå sparar du i fonder, skatten är då på 30 procent och tas ut varje gång du säljer fonden. Du beskattas med den faktiska kapitalvinst du gjort, därutöver har du årligen en liten schablonskatt. Vanligtvis kan man kvitta delar av eventuella förluster mot vinster i sin deklaration. Här väljer man då att skatta vid uttag av fonden, och lite under resans gång. Vid utdelningar sköter fondbolaget skatten.

Schablonintäkt beräknas:

1 januari har du ett direktsparande i fonder som var värt 100 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en intäkt som sedan beskattas med 30 procent. Då blir det följande: intäkten 400 kronor ger skatt om 120 kronor. Intäkten på 400 kronor förtrycks i din deklaration.


Investeringssparkonto – ISK

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i fonder. I en ISK skattar man endast på en schablon av kontots värde. Detta förenklar byten genom att du kan sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt. Detta möjliggör för dig att spara smart i Stabilafonder.se portföljer som varje månad uppdateras och riskjusteras. Skatten betalas via en schablon på kontots värde. Denna schabloninkomst baseras på statslåneräntan i november året innan plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 och tas upp som inkomst av kapital som slutligen beskattas med 30 procent. Värdet på kontot beräknas kvartalsvis för att få ett snitt under året. ISK är enkelt om man vill göra många transaktioner och letar efter en genomsnittligt hög avkastning, nackdelen är att skatten tas ut även under år med minusresultat, därav är det viktigt att välja portföljer med stabila fonder.

Beräkning av kapitalunderlaget för schablonskatten: 

I januari börjar du månadsspara på ett investeringssparkonto. Du sparar 2 000 kronor i månaden, så totalt 24 000 kronor under året. Utan någon avkastning blir det då.

Värdet vid ingången av kvartal 1                0 kr

Värdet vid ingången av kvartal 26 000 kr

Värdet vid ingången av kvartal 312 000 kr

Värdet vid ingången av kvartal 418 000 kr

Insättningar under året              24 000 kr

Summa värde och insättningar (årets totala värde)60 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av årets totala värde, dvs 15 000 kronor. Med en statslåneränta på 1,7 procent plus tillägget av 0,75 procentenheter blir 1,7+0,75=2,45% Schablonintäkten blir då 367,50 kronor varav skatten är 110 kronor. Schablonintäkten om 367,50 kronor förtrycks i deklarationen.

Kapitalförsäkring 

Försäkringsbolag erbjuder fonder som du kan välja att handla. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto. Fördelen här är att du kan välja förmånstagare om du skulle avlida.  

Pensionssparande i fonder

Premiepension (PPM) och tjänstepension

Fonder är möjligt för pensionssparande. Har du en beskattningsbar årsinkomst på minst 18 950 kr för 2017 så deltager du. 

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som placeras i fonder. Här väljer du själv vilka fonder som pengarna ska placeras. Du har cirka 850 fonder att välja mellan, även härär det smart att välja en portfölj som uppdateras och riskjusteras varje månad.Stabila fonder har dessa ! Om du inte väljer själv så placeras dina pengar i den statliga fonden AP7 Såfa. Du har inte någon skatt vid byten eller försäljning. Byten gör du enklast med ett BankID på https://www.pensionsmyndigheten.se/ 

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande kan betalas ut från 55 års ålder, under minst fem år. Personligen anser vi att en ISK eller kapitalförsäkring är ett bättre sätt att spara då det inte är bundet till ålder och du har därmed fler valmöjligheter. 


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA