Comodo SSL

ARTIKLAR

Du, gå inte miste om de bästa PPM fonderna

Din ppm portfölj får ett tillskott!

Goda ppm fonder tips och råd behövs när ni får barn, då förutom den föräldrapenning som du får under din föräldraledighet, får du dessutom under ditt barns fyra första levnadsår något som heter pensionsrätt för barnår. Därför är det viktigt att byta PPM fonder med bra tips och det är viktigt med goda ppm råd. Det innebär att du får extrapengar insatta till din allmänna pension, varav en del av dessa går till din ppm portfölj. PPM fonder med låga avgifter är det som de flesta stirrar på men de bästa ppm fonderna behöver inte vara de billigaste! Den förälder som tjänar minst får oavsett om eller hur länge den har varit föräldraledig dessa extrapengar att placera i bästa ppm tips! Pensionsrätt för barnår kompenserar föräldern via en pensionsavsättning detta blir då dina som du kan handla i ppm fonder. Det är därför viktigt att välja bra fonder för ppm sparandet och att du har den bästa ppm förvaltaren. Barnårsrätten bestäms varje år, föräldern får därmed mer att placera i ppm fonder. Stabila Fonder har haft en fin ppm utveckling under 2016 och 2017.

Ingen är förtjänt av ryckiga PPM tips

För att PPM råd skall ge utdelning är det förstås viktigt att både se till att pengarna betalas in till din PPM depå, men även att dessa placeras rätt i din PPM portfölj. Med rätt menar vi en bra & jämn standardavvikelse. De bästa PPM förvaltarna brukar säga att du måste ta en större risk för att nå en bra avkastning. Men en procentuell nedgång måste kompenseras med en högre procentuell uppgång, för att nå tillbaka till sin ursprungsnivå.Ett enkelt räkneexempel: Vi startar fondspar på 300 kr och värdet sjunker till 150 kr, vår fondportfölj har då gått ner 50%, men för att den skall öka till 300 kr igen så måste den gå upp hela 100%. Det är därför viktigt att du använder dig av stabila & jämna PPM fonder. Det är i detta enkla resonemang du kan se problematiken med att mäta fondavkastningen endast i procent.
Standardavvikelsen. -Ett av de vanligaste riskmåtten. Mäter tex en PPM fonds totala risk och anger med hur många procent en viss ppm fonds avkastning fluktuerat, varierat historiskt kring ett medelvärde. Ju högre värde deso högre risk. Såhär räknar Morningstar på standardavvikelse 
Där, TRi= Månadsavkastning månaden TR= Snittavkastning per månad under n perioder n = Antal tidsperioder Morningstar använder 36 månader

Viktigt att tänka på vid PPM råd eller PPM tips

Du måste vara försiktig med att introducera extra risker i en långsiktig PPM portfölj.
Nedan kan vi se hur en låg standardavvikelse genererar en fin avkastning trots att den upplevs som ”tråkig”.
På Morningstar har vi sökt fram den PPM fond med HÖGST standardavvikelse vilket är:
Amundi Fds Eq Glb Gold Mines AU-C Den hade det senaste året ett Std.avvik värde på: 46,2 under en period av 10 år har den avkastat -43,5% mätt i USD.
På Morningstar har vi även sökt fram den PPM fond med LÄGST standardavvikelse vilket är:
Öhman Penningmarknadsfond Den hade det senaste året ett Std.avvik värde på: 0,1 under en period av 10 år har den avkastat 11,5% mätt i USD.
Differensen mellan avkastningarna är hela 55% !

Bästa PPM förvaltaren

Med detta sagt menar vi att bästa PPM förvaltaren är någon som, kan balansera din PPM portfölj med bland annat avseende på standardavvikelsen.
Det är av största vikt att att lyssna på specialister rörande PPM råd. Men ännu viktigare är att kombinera detta med en egen rimlighetsanalys. Bara du kan dra en slutsats som är applicerbar på din livssituation. Med rätt verktyg är det du som är den bästa PPM förvaltaren!
Missa inte vår verktygslåda. PPM förslagen med fördelning till dig varje månad direkt i din inkorg. Vi gör jobbet, du applicerar dem i din verklighet.

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA