Comodo SSL

ARTIKLAR

Varför du bör utveckla dina analytiska färdigheter

Ja varför?

22 Oktober 2019

1. Det hjälper dig att stärka ditt logiska tänkande

Att lära sig skriva kod kommer att kräva att du tänker logiskt. Detta kommer att stärka ditt tänkande och din förmåga att bygga effektiva program, analysera situationer och föreslå lösningar.

2. Helheten är mer värd än summan av dess delar.

Du kommer att utveckla ett systematiskt tänkande där du kommer att inse att allt är kopplat till allt.

När du analyserar ett problem och föreslår en lösning för det måste du analysera och utvärdera de effekter och konsekvenser det har för hela verksamheten och organisationen i stor skala. 

3. Det hjälper dig att stärka dina förmåga att lösa en frågeställning.

När du utvecklar för att lösa ett givet problem, måste du dela upp frågan i delmål. 

4. Kreativitet ökar medans du utvecklar lösningar

Du kommer att inse att det i de flesta fall kommer att finnas mer än en enda lösning för ett givet problem. Du måste dock utvärdera och jämföra effektiviteten för var och en av lösningarna och graden av genomförbarhet innan du implementerar dem. 

5. Förstå processer bättre

Förstå det aktuella tillståndet. Vilka är huvudaktörerna och intressenterna i processen? Vad vill vi uppnå? 

6. Information gör att du känner dig mer säker när du fattar beslut

Att ha solida analytiska färdigheter, såväl som en stark statistisk bakgrund, hjälper dig att bygga bättre besluts supportsystem som kan utvärdera flera scenarier som leder dig till det bästa beslutet baserat på givna begränsningar.

7. Ut ur din komfortzon

Som alla andra nya uppgifter kommer det att finnas en inlärningskurva som du måste övervinna. Du måste identifiera vilken kunskap du behöver för att nå  dina mål.

Men ta det bara lugnt, vi hjälper dig!

Varmt Välkommen till  StabilaFonder

Riskvarning. Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA