Comodo SSL

ARTIKLAR

Tillgångar 2018

Centralbankerna har  inte lyckats driva upp inflationen på varor och tjänster ännu. Den låga eller negativ ränta på större valutamarknader har drivit kapital till aktier och företagsobligationer.
Den viktiga riskfria räntan i USA stiger och har passerat inflationsnivån. Alltså kan man ha sitt kapital på kontot. Hur ser den rådande riskaptiten ut när den globala konjunkturen förstärks och räntorna stiger?

Höga bolagsvärderingar blir sanning genom hög riskvilja och stigande företagsvinster. 
-Vi är i dagsläget långa i räntebärande papper och fonder som investerar i aktier i Polska företag

-Vi konstaterar att det är fokus på mjukvara, robotisering och automation inom IT, hett är AI artificiell intelligens, maskinlärning. 

-Vilket vi ser gynnar alla bolag som bedriver robothandel och rådgivning.


Varmt välkommen till Stabilafonder !

Riskvarning Med investeringar kommerrisker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.



ABONNERA