Comodo SSL

ARTIKLAR

Smart beta 2018

Stabila fonder 2018 med smart beta en av de snabbast växande kategorierna i branschen idag

Du kan knappt öppna en tidning utan att läsa en rubrik om det. Stabila fonder 2018 förstår man. Men vad är smart beta?
Låt oss fråga google.
Vad är smart beta? Det finns 367 tusen sökresultat men #1 träff är från Avanza och det lyder, ” Bland fondförvaltare talar man ofta om alfa och beta. Men hetast just nu är en hybrid mellan de två, smart beta. De institutionella investeringsproffsen vet hur man bedriver effektiv kapitalförvaltning”.

Fråga:.

Är smart beta verkligen svårt att uppnå?
Det är därför vi är här idag för att försöka prata om grunderna i smart beta. Smart beta syftar till att förbättra avkastning, förbättra diversifieringen och minska risken för investerare. Det är verkligen en kombination av vad vi tänker på som aktiva och passiva investeringar.
Det är aktivt i syftet att överträffa ett viktat index genom att beakta risk, avkastning och kostnad. Men det är passivt genom att genomförande är transparent och baserat på bestämda regler. Dessa regler är ett idealiskt mål, såtillvida att du kan skriva ner dem och ge dem till någon annan som mall. Det handlas ofta i form av en ETF eller en indexfond och smart beta strategier fångar många av de teman som historiskt har varit närvarande i traditionella aktiva strategier, men oftast med en mycket lägre avgift.

Fråga: 

Hur skapar man smart beta?
Att besvara denna fråga måste vi förstå vissa ”faktorer”.
Faktorer är investeringars egenskaper som hjälper att förklara beteendet av risken och avkastningen av instrumentet som handlas. Till exempel tenderar instrument i samma bransch att ha ett likvärdigt beteende. Så som obligationer med liknande löptid tenderar att röra sig synkront. Du kan se på det som DNA't i aktier eller obligationer. Så precis som ditt DNA kan styra din unika ögonfärg. Nu på senare tid har obligationer haft en positiv och ihållande avkastning på lång sikt och det är de vi är mest intresserade av. Smart beta idéer är också väl förstådda av marknaden. Låt oss titta på värdet.
Så på lång sikt, har investerare belönats av att hålla en lägre riskprofil.
Så Smart Beta strategier försök att rikta dessa idéer som är värdeskapande, väl förstådda, beständiga och diversifierade över tid.
Vad som är nytt, är tanken att vi kan fånga dem med konsekvens och billigt i en passivt orienterade fond eller ETF portfölj.
Och det är en ganska kraftfull idé. Så där har du det. Smart Beta.
Det är ett smart sätt att tänka bortom det traditionella så som aktiv eller passiv!

Varmt välkommen till Stabilafonder !
Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA