Comodo SSL

ARTIKLAR

dynamisk riskhantering


Hur reagerar vår dynamiska riskhantering?Vissa investerare undrar varför den nuvarande börskorrigeringen inte lett till större förändringar i våra portföljer. 
Vår algoritm strävar efter kontrollerad riskhantering, vi driver inte en hedgestrategi. 
Vår algoritm är inte utformad för att reagera på en temporär negativ utveckling i marknaden och då omstrukturera portföljer. 
Det skulle heller inte vara meningsfullt att minska våra exponeringar plötsligt till följd av varje kortsiktig marknadsrörelse.
Korta marknadskorrigeringar är ofta v-formade. Om investerare skulle sälja i bottnar under dessa perioder skulle man vara för sent ute, vilket skulle leda till dålig prestanda i det långa loppet.
Med andra ord måste du ha rätt grad av risk om du vill dra nytta av kapitalmarknadernas långsiktiga utveckling. 
Vår algoritm säkerställer att kunder investeras i enlighet med deras respektive riskprofil. Solida långsiktiga resultat byggs sakta upp över tid.
Naturligtvis kan ingen algoritm förutspå fondmarknaden. Det finns inget "trollspö". Men vår algoritm syftar till att bygga långsiktiga beslutsunderlag till investeringsbeslut. 
Dessa motsvarar inte alltid individens "känsla". 
Vi använder reglerbaserade rutiner för att bygga portföljförslag. 
Detta tillvägagångssätt eliminerar känslornas negativa påverkan och ger bättre utsikter till attraktiv riskjusterad avkastning på lång sikt.


Varmt välkommen till Stabilafonder !

Riskvarning Med investeringar kommerrisker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA