Comodo SSL

ARTIKLAR

Bli din egna portföljförvaltare!

Bli din egna portföljförvaltare


Det räcker med ett par enkla saker för att lyfta ditt sparande till nya nivåer.
Så här gör du:  
- Starta med vårt 5 stegs test. Där mäter vi dina mål och riskprofil. Länk till testet finner du nedan.
- Efter testet väljer du en av våra 3 grundportföljer, beroende på ändamål:

ETTAN för Fonder
TVÅAN för Pension
TREAN för ETF handel

-Välj en eller flera av dessa grundportföljer att abonnera på. 
-Din personliga och unika portfölj visas när du är inloggad på ditt konto. Där visas information så som:
-Vilka fonder/ETF du skall handla och hur många kronor du skall köpa av varje fond/ETF
-Köp och sälj order lägger du enkelt hos din nätmäklare.
-Varje månad får du mail med uppdateringar och påminnelser om att du skall köpa eller sälja fonder/ETF'er.
-Vi ligger och bevakar marknaden och gör e-mail utskick vid extraordinära händelser.
-Du handlar själv via din depå.

Kom igång nu, gör testet klicka här
Varmt välkommen till Stabilafonder !
Riskvarning Med investeringar kommerrisker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.
Om Stabilafonder 2017

Om Stabilafonder 2017


Är det fördelaktigt att vara en ny aktör på marknaden?

 -Ja jag tror det finns ett antal fördelar med att inte ha en äldre historik, det tillåter oss att verkligen definiera vår egen berättelse. Vidare är kommunikation och kundanpassning områden där troligen nya leverantörer kommer att göra ett mycket bättre jobb än de gamla monopolföretagen.

Kan man väva in fintech i sociala medier, för att skapa en mer inspirerande upplevelse?

-En av de fantastiska saker som ofta går oredovisade när det kommer till användaren av automatiserad fondalgoritmer är att alla lämnar digitala fotavtryck. Kombinera det med sociala medier och du har möjlighet till mycket mer interaktion, anpassning och dynamisk användning av data. Detta kommer resultera i en mer lättsmält och intressant upplevelse.

Kan små okända start-ups verkligen sticka upp bland de stora aktörerna?

-Jag är övertygad att mindre företag som har låg varumärkeskännedom bland människor kommer att lyckas utan stöd från ett större varumärke. Eftersom de inte har med sig ett bagage av inrutade mönster. Människor tenderar att lita på de som kan ge unik och opartisk information. Vi driver inga fonder därav kan vi objektivt genomlysa de stora aktörerna och plocka de godbitar som fungerar bra.

Hur hanterar ni kostnader för att nå intressenter?

-En av den motvind som robot sektorn står inför är anskaffningsvärdet av klienter, kostnaden jämfört med de avgifter som användaren kan betala för tjänsten, denna siffra går inte alltid ihop. Man får anpassa reklamaktiviteter, så den passar de mindre investerarens bidrag till företagets resultat! Vidare är även en spridning av varumärket i den nya kundens nätverk värt pengar.

Fintech bolag ploppar upp som svampar, vilka är solida?

-Jag tror vi kommer se konsolidering av leverantörer förr eller senare, men det är inte alltid den som syns mest som kommer överleva. Det är de som jobbar långsiktigt, strategiskt och förnuftigt som överlever. I dagsläget äger vi all kod och har ett stabilt nätverk med resurser för att jobba vidare på lång sikt.

Hur vet man att sitt kapital är säkert? 

-Eftersom du handlar fonder via din mäklare som i sin tur är godkänd av staten att bedriva verksamhet, då är ditt kapital alltid garanterat av statens insättningsgaranti. Det är därför inte så farligt om en robot leverantör går under. De enda som förlorar är eventuellt Venture Capital (VC) investerarna och de vet exakt vad de gör när de engagerar sig i denna typ av verksamhet. 

Vilka är de sanna vinnarna på fintech scenen? 

-De verkliga vinnarna är småspararen som nu kommer åt kunskap och datorkraft som tidigare var ämnat åt de stora drakarna. Se det som en finansens David mot Goliat kamp, där man med kraften av information och tillgänglighet gör upp med de stora monopolföretagen! 


Varmt välkommen till Stabilafonder !


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.Beta investering i 3 enkla steg

Beta investering i 3 enkla steg

På ett fält med mycket gräs, behöver analytikern seriös hjälp att skilja agnarna från vetet; det vill säga separera de faktorer som kan leverera löftet om att långsiktigt slå benchmark. Med oräkneliga faktorer att välja bland är uppgiften oändligt stor. Men analytikern kan välja en tre-stegs-process för att hjälpa dem att identifiera robusta faktorer. Jason Hsu, Vitali Kalesnik och Vivek Viswanathan i sin artikel, “A Framework for Assessing Factors and Implementing Smart Beta Strategies” publicerad 2015 i the Journal of Index Investing. 

Det första steget

Validera en faktor, börjar med att sålla ut alla faktorer som inte har debatterats och kontrollerats av toppskiktets journaler under en lång period. Nyckeln är förmågan att reproducera publicerade resultat. Även om en omfattande litteratur på en faktor inte kan garantera dess uthållighet, är en brist på litteratur en bra indikator på att det kan sakna en god teoretisk grund. 

Det andra steget 

Eliminera faktorer vars effekt 
1.saknar uthållighet över delperioder inom en längre horisont, datamängd.
2.saknar statistisk signifikans i de flesta länder. Eftersom de flesta faktorer identifieras med hjälp av amerikanska data, verifiera deras existens i ett brett spektrum av marknader utanför USA. Detta är ett kritiska test av robusthet. När en faktor som tjänar en positiv premium i Förenta Staterna men inte utanför USA, visas en röd flagga. Oavsett förklaring så som: investerarnas beteende eller risk bör man dumpa faktorn.

Det tredje steget

Fastställ robustheten i en faktor är att testa alternativa definitioner av faktorn. Något varierande definitionen av faktorn och använda dessa justeringar för att testa faktorns ”kusin” om beteendet liknar varandra då är de av god börd! 
Författarna använder endast tre steg, och testar sex faktorer: 
1.värde 
2.momentum 
3.låg beta (låg volatilitet)
4.kvalitet
5.dålig likviditet
6.storlek

Slutligen

Analytikern måste besluta om hur faktorerna skall allokeras i portföljen. Exponerings beslutet bygger till stor del på huruvida investeraren är känslig till absoluta risken eller risk i förhållande till ett referensvärde. En investerare som är känsliga för absoluta risken kan dras till en låg-volatilitets portfölj. 
-Så för att knyta ihop säcken, låt detta bli en process som ger dig mer klöver med minimalt harvande.

Lycka till! 
//Teamet på Stabila Fonder

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Analys av fondportfölj 2017

Analys av fondportfölj 2017

4 Juni, 2017 av: Judith 

De flesta investerare använder datorn för att hantera sina fondportfölj, men vissa nyttjar tekniken för  att maximera vinsten på den fondportfölj för 2017 de äger. Första gruppen av fondinvesterare använder teknik av det enkla skäl att det är enkelt att uppdatera sig med kurserna för fondportföljen och marknadsnyheter om de specifika fonder som ingår i deras fondportfölj. Andra gruppen av investerare använder teknik fullt ut, så som investerare vaska fram maximalt med vinst från sin fondportfölj 2017!


Varje investerare bör använda mjukvara som ökar förståelsen för risken i sin fondportfölj. Det kan göras genom att analysera alternativa fondportföljer och resultat för dessa fonder. Analysjobben har blivit enklare eftersom man nu kan ägna sig åt själva fondanalysen, inte monotona beräkningar med att göra underlaget för analysen. Du behärskar denna process fullt ut, då