Comodo SSL

ARTIKLAR

Chinese customers

欢向传统银行挑

提供更美丽的来做。您可以从它的简单性和容易明白的使用方式来知道其好,那么说有道理吗?

们会定制出精彩的ETF子,你想订阅一个

客户

客户根据5个问题测试,来找出其承受风险概况,然后收到投资建议。

- 作为一名客户,您可以获得针对ETF交易的动态定制投资计划,但如何交易还是由您亲自负责。

它包括基金名称、ISIN代码以及您将在每种产品上进行交易的总投资百分比。


Sharpekvoten är inte allt

Sharpekvoten

Sharpekvot är det vanligaste måttet på risk / avkastning, och är standarden allmänt använd över finansiella tjänster. Det är den genomsnittliga avkastningen uppnådd över den "riskfria räntan" per volatilitetsenhet. Förhållandet använder volatilitet som mått på risk. Volatilitet beskriver hur mycket avkastningen på en investering fluktuerar över tid och mäts med standardavvikelse.

Avkastningen på kortfristiga brittiska statsobligationer anses vanligtvis vara den riskfria räntan - de har nästan ingen risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre risk / avkastningsgrad (även kallad riskjusterad avkastning).

Sharpekvot = (r-rf) / σ

Där: r = portföljavkastning, rf = riskfri ränta, 

σ = standardavvikelsen av avkastningen

Kvoten används så vanligt eftersom risken för en investering ofta är jämställd med volatilitet, men det här är ett mycket tveksamt antagande. Volatilitet förutsätter att de negativa och positiva värdeförändringarna är jämnt fördelade. Men i verkligheten händer våldsamma kraschar långt oftare än starka uppåtgående ökningar. Standardavvikelsen tar inte hänsyn till denna asymmetriska fördelning av avkastning, så resultaten blir felaktiga när du använder Sharpe för att analysera tillgångar med ojämn fördelning.

Avkastning / Max nedgång

Denna beräkning använder maximal nedgång som riskmätning istället för volatilitet. Max nedgång är den maximala förlust som skulle ha inträffat om en investerare köpte och sålde på de värsta tidpunkterna. Det indikerar förlusten under de mest extrema omständigheterna. Det är också mycket enkelt att förstå. Max nedgång är enkelt att se, medan volatiliteten behöver man lite statistisk kunskap.
I motsats till volatiliteten är denna åtgärd fri från tvivelaktiga antaganden om distribution. 
Avkastning / Max nedgång
 beräknas med följande formel:
Avkastning / Max nedgång
= r / MDD
Där: r = portföljens avkastning, MDD = Max nedgång

Effektiviteten av Avkastning / Max nedgång
Om man nu testar detta i två olika fall:


1.Sharpe Ratio  (2-1)/3= 0,33
1.1Avkastning / Max nedgång
2/3= 0,66


2.Sharpe Ratio  (2-1)/4= 0,25
2.1Avkastning / Max nedgång
2/1= 2


Tittar man bara på Sharpe kvoten så väljer man förslag 1. Men om man betänker Avkastning / Max nedgång
Så ser man att den är (2-0,66)/0,66 = 203% bättre! 


Betänk att varje procentuell nedgång kräver en ännu större procentuell uppgång för att kompensera en förlust.
Så ser man vilket förslag som är vinnare !


Lycka till med ditt investerande!

Varmt Välkommen till StabilaFonder

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.We love challenging the traditional banks

We love challenging the traditional banks

We challenge by delivering more beautiful products. You can see that it is more beautiful in its simplicity, easier to understand and if you realize it's also more easy to follow. Sounds great, right?
We produce brilliant customized ETF baskets. Do you want to subscribe to one?
 

Customer

The customer receives investment proposals based on his risk profile, derived from a 5 question test. And Solid long-term results are being built over time.
Just like IKEA, you buy the product, and assemble it yourself:
-As a customer, you will get a dynamic, customized investment plan for ETF trading, but you are in charge of the trade.
It contains fund name, ISIN code and how much percent of your total investment you are going to trade on each product.
 

The value

Stabila Fonder analyzes 1,300 investment funds every month and more than 800 ETFs and ETN components.
An example:
Each investment fund has at least 4 active employees, and holding about 100 different components.
When investing in 8 investment funds, you get exposure to approximately 800 different companies.

By investing in 8 funds, you will get a team of 4x8 = 32 people that work each month to create value, totaling 32x 160 = 5120 hours to create more value for the company.
Then we look and evaluate these investment funds and choose those that fit your profile!
All this for only 14 USD / month, no binding time, no hassle.
 
-And at the price of a lunch in the town, you can get a dynamically tailored investment plan with a dedicated team that works 5120 hours/month for you.
-Does it make sense?
Let us go fishing for the best