ARTIKLAR

Om Stabilafonder 2017

Om Stabilafonder 2017


Är det fördelaktigt att vara en ny aktör på marknaden?

 -Ja jag tror det finns ett antal fördelar med att inte ha en äldre historik, det tillåter oss att verkligen definiera vår egen berättelse. Vidare är kommunikation och kundanpassning områden där troligen nya leverantörer kommer att göra ett mycket bättre jobb än de gamla monopolföretagen.

Kan man väva in fintech i sociala medier, för att skapa en mer inspirerande upplevelse?

-En av de fantastiska saker som ofta går oredovisade när det kommer till användaren av automatiserad fondalgoritmer är att alla lämnar digitala fotavtryck. Kombinera det med sociala medier och du har möjlighet till mycket mer interaktion, anpassning och dynamisk användning av data. Detta kommer resultera i en mer lättsmält och intressant upplevelse.

Kan små okända start-ups verkligen sticka upp bland de stora aktörerna?

-Jag är övertygad att mindre företag som har låg varumärkeskännedom bland människor kommer att lyckas utan stöd från ett större varumärke. Eftersom de inte har med sig ett bagage av inrutade mönster. Människor tenderar att lita på de som kan ge unik och opartisk information. Vi driver inga fonder därav kan vi objektivt genomlysa de stora aktörerna och plocka de godbitar som fungerar bra.

Hur hanterar ni kostnader för att nå intressenter?

-En av den motvind som robot sektorn står inför är anskaffningsvärdet av klienter, kostnaden jämfört med de avgifter som användaren kan betala för tjänsten, denna siffra går inte alltid ihop. Man får anpassa reklamaktiviteter, så den passar de mindre investerarens bidrag till företagets resultat! Vidare är även en spridning av varumärket i den nya kundens nätverk värt pengar.

Fintech bolag ploppar upp som svampar, vilka är solida?

-Jag tror vi kommer se konsolidering av leverantörer förr eller senare, men det är inte alltid den som syns mest som kommer överleva. Det är de som jobbar långsiktigt, strategiskt och förnuftigt som överlever. I dagsläget äger vi all kod och har ett stabilt nätverk med resurser för att jobba vidare på lång sikt.

Hur vet man att sitt kapital är säkert? 

-Eftersom du handlar fonder via din mäklare som i sin tur är godkänd av staten att bedriva verksamhet, då är ditt kapital alltid garanterat av statens insättningsgaranti. Det är därför inte så farligt om en robot leverantör går under. De enda som förlorar är eventuellt Venture Capital (VC) investerarna och de vet exakt vad de gör när de engagerar sig i denna typ av verksamhet. 

Vilka är de sanna vinnarna på fintech scenen? 

-De verkliga vinnarna är småspararen som nu kommer åt kunskap och datorkraft som tidigare var ämnat åt de stora drakarna. Se det som en finansens David mot Goliat kamp, där man med kraften av information och tillgänglighet gör upp med de stora monopolföretagen! 


Varmt välkommen till Stabilafonder !


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.Beta investering i 3 enkla steg

Beta investering i 3 enkla steg

På ett fält med mycket gräs, behöver analytikern seriös hjälp att skilja agnarna från vetet; det vill säga separera de faktorer som kan leverera löftet om att långsiktigt slå benchmark. Med oräkneliga faktorer att välja bland är uppgiften oändligt stor. Men analytikern kan välja en tre-stegs-process för att hjälpa dem att identifiera robusta faktorer. Jason Hsu, Vitali Kalesnik och Vivek Viswanathan i sin artikel, “A Framework for Assessing Factors and Implementing Smart Beta Strategies” publicerad 2015 i the Journal of Index Investing. 

Det första steget

Validera en faktor, börjar med att sålla ut alla faktorer som inte har debatterats och kontrollerats av toppskiktets journaler under en lång period. Nyckeln är förmågan att reproducera publicerade resultat. Även om en omfattande litteratur på en faktor inte kan garantera dess uthållighet, är en brist på litteratur en bra indikator på att det kan sakna en god teoretisk grund. 

Det andra steget 

Eliminera faktorer vars effekt 
1.saknar uthållighet över delperioder inom en längre horisont, datamängd.
2.saknar statistisk signifikans i de flesta länder. Eftersom de flesta faktorer identifieras med hjälp av amerikanska data, verifiera deras existens i ett brett spektrum av marknader utanför USA. Detta är ett kritiska test av robusthet. När en faktor som tjänar en positiv premium i Förenta Staterna men inte utanför USA, visas en röd flagga. Oavsett förklaring så som: investerarnas beteende eller risk bör man dumpa faktorn.

Det tredje steget

Fastställ robustheten i en faktor är att testa alternativa definitioner av faktorn. Något varierande definitionen av faktorn och använda dessa justeringar för att testa faktorns ”kusin” om beteendet liknar varandra då är de av god börd! 
Författarna använder endast tre steg, och testar sex faktorer: 
1.värde 
2.momentum 
3.låg beta (låg volatilitet)
4.kvalitet
5.dålig likviditet
6.storlek

Slutligen

Analytikern måste besluta om hur faktorerna skall allokeras i portföljen. Exponerings beslutet bygger till stor del på huruvida investeraren är känslig till absoluta risken eller risk i förhållande till ett referensvärde. En investerare som är känsliga för absoluta risken kan dras till en låg-volatilitets portfölj. 
-Så för att knyta ihop säcken, låt detta bli en process som ger dig mer klöver med minimalt harvande.

Lycka till! 
//Teamet på Stabila Fonder

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Analys av fondportfölj 2017

Analys av fondportfölj 2017

4 Juni, 2017 av: Judith 

De flesta investerare använder datorn för att hantera sina fondportfölj, men vissa nyttjar tekniken för  att maximera vinsten på den fondportfölj för 2017 de äger. Första gruppen av fondinvesterare använder teknik av det enkla skäl att det är enkelt att uppdatera sig med kurserna för fondportföljen och marknadsnyheter om de specifika fonder som ingår i deras fondportfölj. Andra gruppen av investerare använder teknik fullt ut, så som investerare vaska fram maximalt med vinst från sin fondportfölj 2017!


Varje investerare bör använda mjukvara som ökar förståelsen för risken i sin fondportfölj. Det kan göras genom att analysera alternativa fondportföljer och resultat för dessa fonder. Analysjobben har blivit enklare eftersom man nu kan ägna sig åt själva fondanalysen, inte monotona beräkningar med att göra underlaget för analysen. Du behärskar denna process fullt ut, då du som investerare driver parallell alternativ fondanalys tillsammans med utvärderingen av nuvarande aktiva fondportfölj. På detta sätt kan du öka din vinst på sikt och lyckas få en förståelse för hur just du kommer fram till de fondval som ingår i just din fondportfölj!


 ”-Driv en parallell alternativ fondanalys tillsammans med utvärderingen av nuvarande fondalternativ.” 
Det säger teamet på Stabila Fonder 


Ett annat bra sätt att använda teknik för att få maximal vinst i fondportföljen för 2017 är genom att utvärdera de övergripande marknadsvariationer som ignoreras av andra investerare. Det beror på att inga investeringar kan hämta vinster från den del av fondens investerade marknader som visar låga marginaler på grund av olika skäl. 

Kloka investerare planerar

Det är därför som kloka investerare planera hur de skall använda tekniken för att genomföra olika scenarion av variationer på marknaden, sätt sedan detta i par med parallell alternativ analys. 
Denna funktion används av investerare som ser mjukvara, teknik och analys som en komplett verktygslåda för att öka vinsten i fondportföljen och inte endast som ett verktyg för den dagliga verksamheten. 
Lycka till med din fondportfölj under 2017
Om du behöver hjälp så kan våra algoritmer hjälpa dig med analys och förslag av en portfölj som passar just din risknivå,Klicka här för att gratis registrera dig!

Riskvarning-Med investeringen kommer risk. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra Riskvarningar. Vi ger inte några investeringråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Långsiktigt sparande tips

Långsiktigt sparande tips

15 Maj, 2017 av: Jonas 

Om man själv vill hantera sitt långsiktiga sparande bör man förstå grunderna med risk.
Man kan se risk på flera olika sätt, en risk kan vara att investera i aktier du inte vet någonting om. Tips för långsiktigt sparande blir då:
Investera endast i aktier i de företag som är intressanta för dig. Om du har intresse för dessa företag och deras produkter och tjänster, då kan du som investerare placera dig i konsumentens plats, för att förstå dessa företags produkter och tjänster, smart va ? 

Utvärdera produkten

Långsiktigt sparande kräver därmed att du utvärderar produkten eller tjänsten för att se om den kan vara efterfrågade på lång sikt eller inte. Ja har företaget dessutom varit långsiktigt lönsamt kan det verkligen vara en bra affär. Tvärtom, föreställ dig ett företag som inte intresserar dig och du vet ingenting om dess produkter. Där kan du inte placera dig själv som konsument och kan inte förstå företagets lönsamheten på lång sikt. Det är därför viktigt att varje investerare är insatt i de produkter och tjänster som tillhandahålls av företaget och företagets unika erbjudande. Först då kan den långsiktiga spararen  hantera risken över sitt kapital.

Diversifiering

Ett annat bra sätt att hantera risker över tid är att maximera diversifieringen i aktier som ägs av investeraren. Detta kan hjälpa investeraren ifall någon oväntad händelse sker. 
Tänk dig att investera i ett turismföretag som erbjuder sina tjänster i ett land och plötsligt på årets hetaste semesterperiod, drabbas landet av negativa nyheter som påverkar turistnäringen dåligt. Om någon investerare har investerat alla sina pengar i olika turismföretag som verkar i detta eller närliggande land, kan man drabbas onödigt hårt. Så god diversifiering innebär att investera i olika branscher och helt olika geografiska områden för att minimera oväntade risker. 

Slutsatsen

Håll fast vid dina kärnvärden över tid, samtidigt då som diversifieringsinvesterare kan man minimera risken för förlust och maximera möjligheterna till vinst.Läs mer om vårt koncept här

Riskvarning-Med investeringen kommer risk. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra Riskvarningar. Vi ger inte några investeringråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.Utdelningsaktier modellera beteende

Utdelningsaktier modellera beteende 

4 maj, 2017 av: Randy 

Utdelningsaktier är populära då de ger en bra direktavkastning. Det finns en konsensus bland de moderna analytikerna som studerar prisrörelser, att tidigare variationer inte kan förutsäga kommande variationer i utdelningsaktiernas aktiekurser detta på grund av aktuella händelser.

Det beror på att nuvarande händelser påverkar det nuvarande mänskliga beteendet hos aktiehandlare som köper eller säljer utdelningsaktier. Man kan enkelt uttrycka sig att med tiden så ändra uppfattningen precis som i ett klädmode. Därför är det svårt att dra slutsatser av händelser från utdelningsaktier som skedde längre tillbaka i tiden. Bättre att istället utvärderar det aktuella scenariot och av denna utvärdering förstå varför priset på utdelningsaktier rör sig upp eller ner. 

Av denna anledning studerar smarta aktiehandlare istället mänskligt nuvarande (mode) beteende för att kunna bygga olika scenarion dit aktiekurserna möjligen kan gå. Genom att dra slutsatser från flera olika scenarion så kan man få en edge gentemot andra handlare. Följande filosofi används av analytiska aktiehandlare för att analysera mänskligt beteende för att på så sätt modellera olika scenarion för utdelningsaktiernas kurser.


Mänskligt beteende

påverkas av någon aktuell händelse, detta i sin tur övertygar då en del individer att köpa eller sälja aktier. Dessa beslut skapar en förändring i efterfrågan och utbudet på aktier som direkt påverkar aktiekursen. Därmed om man kan modellera majoriteten av aktieägarnas mänskliga beteende så kan man mer framgångsrikt förutsäga tillgången och efterfrågan och därmed spannet på utdelningsaktiernas aktiekurs.

Ett mycket enkelt exempel på detta är att tänk dig att ett företag tillkännager att deras enskilt största order de skall leverera avbryts av köparen. Första droppen av regn kommer att komma från den aktiespekulant som handlat aktier kortsiktigt för en period av kanske upp till ett år. Han förutser då att direktavkastningen (aktieutdelningen) inte kommer att vara så hög och värdeökningen uteblir då på dessa utdelningsaktier. På grund av att utdelningen blir lägre kommer han att anpassa sin portfölj och sälja sina aktier i det aktuella företaget. 

Eftersom det då finns ett större utbud av bolagets aktier på marknaden, kommer köparna att erbjuda ett lägre pris och nuvarande börskurs på aktien kommer att minska med varje nästa bud, vilket vid ett starkt utbud leder till panik bland aktieägare. De nya lägre priserna kan kommer att övertyga andra aktieägare som investerat, att sälja för att inte radera eventuella latenta vinster från tidigare uppgångar. Sammanfattningsvis resulterar den här nedgången i aktiekurser, som utlöses av vissa aktieägares mänskliga beteende, till variation i aktiekurser och de som lyckas modellera mänskligt beteende i början, kan klara av att navigera runt bland tillgång och efterfrågan och därmed bygga värden över tid.

 Riskvarning-Med investeringen kommer risk. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra Riskvarningar. Vi ger inte några investeringråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.Spara i aktier eller aktiefonder

Spara i aktier eller aktiefonder

29 april, 2017 av: May 


Om du vill vara bäst så följ det bästa aktierna eller aktiefonderna och undvik resten. 


Det är anledningen till varför du skall analysera investeringsstrategin och filosofin för världens bästa aktieinvesterare, Warren Buffett.

Han är den investerare som identifierar diamanter begravda i myllan och genom att hitta och investera i dessa aktier och aktiefonder gjorde han en förmögenhet och steg till rangen av världens rikaste person på grund av sin unika aktiefilosofi och investeringsstrategi.


Den första filosofin han antog var "Kontanter är en dålig investering" och för att bevisa detta hävdar han att pengar på banken aldrig ger vinst och i det långa loppet sjunker det i värde på grund av inflation-

Det du skall ha är aktier eller aktiefonder

Det är investering i de tillgångar som över tid skapar värden som ger vinst, detta bygger rikedom. Att försöka hålla fast vid pengar är som att hålla sand, det kommer så småningom att blåsa bort, minska i värde.

Denna strategi fokuserar på att investera i företag, aktier eller aktiefonder som producerar något snarare än att ligga och vänta på att dess värde ökar med tiden. 

Ett bra exempel på detta är att om man har möjlighet att köpa guld som investering eller aktier eller aktiefonder.

Detta efter en tröttsam process att försöka hålla handen tät för att inte förlora din sand. I motsats till det här kan man investera i aktier eller aktiefonder som bygger värden, det ger långsiktiga vinster för dig via aktier eller aktiefonder.

En av de bästa strategierna han antog för att driva sin filosofi om "Kontanter är en dålig investering" var strategin att investera i aktier eller aktiefonder med produktiva tillgångar.


Välj de aktier eller aktiefonder

Som hör till företag som producerar värde för kunder och genererar vinster tillsammans med ett ökat företagsvärde istället för guld.

 Logiken för detta är att guldet bara fortsätter att skina och kanske öka i värde efter en tid men skinande guld är inte det resultat som värdeinvesteraren strävar efter.

Han strävar efter produktiv vinst tillsammans med värdeökning över tid då får man båda fördelarna genom att investera i aktier och fonder.

Lycka till ! 


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Robotrådgivare för utdelningsaktier eller indexfonder

Att välja robotrådgivare för utdelningsaktier eller indexfonder 

19 mars, 2017 av: Ayn 

Robotarna är här för att stanna så länge som investeringssparkonton finns.

Webbaserade diskretionära investeringstjänster - så kallade "Robotrådgivare" - började lanseras 2012 i England, i hopp om att hitta stabilare och bättre sätt att leverera lösningar till en låg kostnad för intresserade investerare rörande utdelningsaktier eller aktiefonder.

Så hur skiljer de sig?

Traditionella system brukar erbjuda antingen investeringsrådgivning eller diskretionär förvaltning - där förvaltaren investerar för kundens räkning i defensiva utdelningsaktier. Här sitter nu robotrådgivaren istället på stolen.

Även om alla online-plattformar är lite annorlunda, arbetar de normalt genom att bedöma kundens riskbenägenhet innan de föreslår en portfölj med t.ex utdelningsaktier som kan passa klientens riskaptit.


Utdelningsaktier, aktiefonder eller indexfonder

Oftare än inte, kommer portföljen dock att bestå av lågkostnadspassiva fonder, kolla om din rådgivare föreslår utdelningsaktier, aktiefonder eller indexfonder. Det brukar oftast skilja på hur du vill hantera din risk.  

Lägre kostnader kan vara det första skälet att en kund skulle välja en robotrådgivare över en mer traditionell rådgivare. Men man skall komma ihåg att robotrådgivaren kan processa mer data snabbare än en människa. Fördelen med utdelningsaktier eller en bra aktiefond är att de kan ge fina avkastningar om man balanserar den med andra ingående fonder.

Efter en ändring av Brittiska finansiella bestämmelser under 2013, har många rådgivare tvingats höja minsta investering som krävs för deras tjänster, detta har effektivt stängt dörren kunder som vill investera i t.ex utdelningsaktier eller aktiefonder med mindre kapital.

Robotrådgivning ger mer människor möjlighet att spara smartare

Men robotrådgivning kommer att ge mer människor möjlighet att spara i smartare fondval eller satsa på utdelningsaktier!

"Det är billigare, bekvämare och kan hantera mindre aktiekapital"

Om det fortfarande känns svårt att hitta en god strategi med utdelningsaktier, kom ihåg att det borde vara möjligt att kombinera robotråd med fysiska möten.

Vanguard säger:

” -Valet behöver inte vara så svart och vitt som att välja att göra allt på nätet eller välja att göra allt på traditionellt sätt.”

 "Mer och mer handlar det om att hantera rikedom via flera distributionskanaler"

Mål

Slutligen bör de som söker att investera, tänka på vad slags avkastning de förväntar sig och vad deras mål är.

"Om dina pengar ligger på ett vanligt sparkonto och inte gör något, dra då igång med en robotrådgivare", säger Rob Burgman på Brewin Dolphin.

Men tänk på !  

"-Ingen kan garantera ett absolut positivt resultat !"

Svårigheter

Konsten att investera i utdelningsaktier är svår, ibland kan man överväga att använda ett investeringssparkonto med aktiefonder istället. Man skall komma ihåg att alla aktiefonder och fonder drivs av team som är på plats varje dag för att övervaka fondens utveckling.  Konsten att leva på utdelningsaktier är att vara långsiktig, spara mer än vad man konsumerar. Men framförallt ha en ISK som ger dig möjlighet att köpa och sälja fonder mer aktivt.  Då är du aktiv och när du fondsparar är teamet också aktivt, detta ger dig flera lager av säkerhet. 


Smarta val

Om du väljer att ytterligare förenkla för dig så finns det möjlighet att automatiskt få fondförslag! Genom stabilafonder får du varje månad förslag på vilka fonder som algoritmerna räknat fram, dessa handlar du själv i din ISK. Smart tycker vi!  


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Humanoiden, din nya fondtips maskin 2017

Bästa fonderna i framtiden kan komma från människa och maskin 

9 Mars, 2016

Framtiden för finansiell fondrådgivning och fondtidps för 2017 kan vara en delvis mänsklig, delvis robot som fungerar som en humanoid rådgivare. Att investera i fonder kan vara krångligt, därför kan kanske robotrådgivare ha en potential att hantera upp till 10 procent av de globala investerade tillgångarna år 2025, har en ny rapport visat.

Fondtips 2017

Att hitta utdelningsaktier, ppm fonder och de bästa fonderna kan kräva, robot råd. Dessa robot råd fungerar på följande sätt: konsumenterna matar in information på nätet för att generera föreslagna fonder så som pensionssparande, ppm, bästa fonderna med låg avgift – detta har visat sig vara ett stort tillväxtområde i finansrådgivningsmarknaden. Eftersom företag strävar efter att tillhandahålla billiga och enkla fond råd och sätt att nå kunder som söker bästa fonderna för långsiktigt sparande. Fondrådgivning av hybrida fond tjänster under 2017- där automatiserade rekommendationer kompletteras av mer personliga råd - kan växa till $ 16.3tn över hela världen under de kommande nio åren, enligt Myprivatebanking.com, ett schweiziskt finansiellt forskningsbolag.

Investera I Fonder

Enbart att investera i fonder,  automatiserade fond råd eller ppm råd för just dig, robot råd, beräknas dock endast öka sin andel av den globala marknaden till 1,6 procent inom samma tidsram, låg men snabbt stigande. Uppskattningar tyder på att rena fond robot råd har hoppat från $ 19 miljarder förra året till $ 43 miljarder i dag, så låt roboten hitta de bästa fonderna för långsiktigt sparande! Stora banker följer noga utvecklingen, med sikte på att använda robot råd för att åter ge fondtips för 2017 och komma in på marknaden för investeringsrådgivning.

Bästa fonderna

Nutmeg, en av Storbritanniens första helt diskretionära kapitalförvaltare online, lanserades 2011 dessa låter investerare hitta de bästa fonderna med hjälp av datan. Robot råd är en aspekt som skulle kunna bidra till att lösa några av de fond frågor som gjorde att bankerna lämnade privatmarknaden för investeringsrådgivning i första hand. Men det finns risker med robot råd. Till exempel, förstår konsumenten tjänsten och hur den här fondtjänsten fungerar? 

-Detta skulle kunna innebära att en hybridversion är mer lämpligt. Då en robotrådgivare och en professionell kan interagera med den tänkta klienten, med denna modell finns det större möjligheter att nå kunder.

Bästa fonderna för långsiktigt sparande

Även om människor med liknande behov kommer att få liknande resultat. Men en stor andel av kundernas förmögenhetsförvaltning kommer att använda någon form av hybrid service och en hög andel av företagen kommer att behöva anpassa sig till det. UBS Wealth Management har sagt att de ser "med intresse" på att erbjuda sina kunder någon form av automatiserad tjänst. Stabilafonder tittar på marknaden noga och är inte främmande för att lägga hybrid robotalternativ till vår plattform i framtiden. 

-”Vi tror att robotar kan bli en ovärderlig lösning för många professionella investerare säger Stabilafonder!” 

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.Nu är det ett bra klimat för just fonder

Just nu behöver du en bra strategi för fonder


Publicerad: 18 Februari, 2017


Men såhär kan man förbereda sig för en eventuell marknads korrigering 

Tänk dig nu in i en situation då dina fonder går ner, vad blir din reaktion? Just genom att träna tanken och skapa en handlingsplan hjälper det dig att behålla lugnet när det oundvikligen händer.


Det är viktigt att du har en handlingsplan för just dina sparmål!

Det är ett faktum att människor fattar beslut på olika sätt när man är lugn och samlad, jämfört  med när vi reagerar på en känslomässig situation. Du behöver inte vara en beteendeekonom för att gissa vilket sinnestillstånd som resulterar i bättre beslut. Så det är smart att diskutera dessa situationer så långt i förväg som möjligt, för att upprätta en plan du kan följa.

-Att investera innebär att hantera risk på ett rationellt & metodiskt sätt

Låt oss diskutera detta vidare

Våra äldsta kunder har investerat som oss sedan slutet av 2013, och har bevittnat en stark positiv marknad. Sedan finanskrisen 2008-2009, har de globala finansmarknaderna mer än återhämtat sig och haft stora framgångar. Detta har bidragit till ökade spekulationer om en förestående korrektion av marknaden neråt. Det faktum att försöka pricka en topp eller botten, kan sannolikt skada din avkastning likväl som att hjälpa dig.


Marknadsnedgångar och återhämtning

Om man ser tillbaka, har det förekommit flera falska slut på rallyt under denna period. Men det är viktigt att veta att de som sålt sina fonder på dessa kortsiktiga nedgångar skulle ligga betydligt sämre till nu än investerare som fortsatt att köpa fonder.

-Bra fonder just nu,

Kräver att du tränar idag på en stressande situation i morgon eller när som. Denna förberedelse kommer att hjälpa dig att bli mindre stressad, prestera bättre och ge dig möjlighet att klara av kortsiktiga motgångar i framtiden.bra fonder just nu, är de fonder som får dig att sova gott. I korta drag är det bättre att investera på rätt risknivå för din långsiktiga placeringshorisont. Än att försöka manövrera och undvika en tillfällig förlust i marknaden. Nyckeln till bra fonder just nu, är att ha en bra långsiktig plan och hålla sig till den.


Testa känslan för fondens storlek

Jag vill att du planerar för denna händelse i förväg och inte reagerar känslomässigt när det händer. Avsätt tid till att föreställa dig hur det skulle kännas:

Den senaste veckan har dina ”bra fonder” fallit 12%. När du nu hör nyheterna, pratas det just nonstop om hur dålig marknaderna är. Tidningen jämför fallet med 2008. Ärligt talat, det är skrämmande, och när du tittar på dina investeringar är de nere 18% jämfört med där de var tidigare denna vecka.

Vad kommer du göra?

1. Öka ditt fondinnehav i hopp om att få några fyndpriser.

2. Inget. Dags att köra barnen till dagis och gå till arbetet.               

3. Sälja allt och ligga lugnt på ett räntekonto.

Vårat råd kommer att vara 2, åtminstone så länge som du har rätt riskprofil. Att reagera i panik på marknadsnedgångarna genom att sälja dina fonder är ingen bra strategi.Som sagt, det finns positiva åtgärder du kan vidta som svar på en marknadsnedgång. Några steg gör Stabilafonder automatiskt för dig !

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Hur 10 års fondsparande kan ersätta en pension

Spara i fonder med en vinnande strategi

28 Maj 2015

• Att välja fonder för pension från alla de olika fond alternativ som finns är ett svårt men oundvikligt beslut, eftersom alla gör rätt i att spara i fonder till pensionen.
• Den största påverkan i att bygga ditt fondspar för pensionen är inte bara hur mycket du lägger undan, utan hur snart du börjar spara till din pension.
• Hur din framtida pension investeras i fonder är också oerhört viktigt. Många investerare går miste om stora möjligheter att öka sitt framtida välstånd genom passivitet.

Det finns alltid tid att starta ditt fondsparande: även 10 år från 30 års ålder till 40 är värda mer än de närmaste 30 åren tillsammans.
Den förstärkande effekten av ränta på ränta, kan snyggt förklaras av ett praktiskt exempel. I början av 1700-talet bytte en indianstam på Amerikas östkust en ö mot några pärlor som var värd omkring 15 dollar.
Denna ö kallas nu Manhattan.

Vid en första anblick verkar det vara ett fruktansvärt utbyte. Men hade dessa indianer sålt pärlorna och investerat dessa 15 dollar med den genomsnittliga inflationsjusterade årliga avkastningen på 7% av det amerikanska börsindexet S & P 500, skulle investeringen idag vara värd svindlande 4100 miljarder dollar. Så idag skulle de kunna köpa ön tillsammans med alla dyra fastigheter och skulle fortfarande ha flera miljarder dollar över.
Detta hypotetiska exempel förutsätter att stammen alltid skulle återinvestera varje års vinster. Däremot, om avkastningen hade tagits ut varje år och lagts under en kudde, skulle de bara ha 390 dollar idag.
Det är skillnaden mellan enkel och effektiv ränta.

Medan de flesta människor känner till principen om ränta på ränta, visar exempel som detta oss att det är svårt att fullt ut förstå omfattningen av effekterna vid kompoundering. Naturligtvis skulle man kunna hävda att ingen har en placeringshorisont på närmare 400 år. Men även under en period på 10, 20, 30 eller 40 år, kan en till synes liten investering växa till en liten förmögenhet.

En ny studie från Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) visar vikten av ränta på ränta effekt när man investerar pengar till pensionen. I studien jämförs två investerare som sparar 2500 per år för pension och investerar i en fond med en genomsnittlig årlig avkastning på 7%. Investerare A har bara sparat från 25 års ålder till 35 och sedan lämnade sin investering orörd i fonden till 65.

Tillväxten av 10 års sparande jämfört med 30 års sparande


Beräkning - Varje årligt bidrag på 2500 investeras och tjänar en genomsnittlig årlig avkastning på 7% och alla intäkter återinvesteras
Vid pension hade investerare A en total tillgång på ca 263.000. Investor B betalade också 2500 per år till fonden, men B började vid 35 års ålder i stället. För den här investeraren var den totala förmögenhet på ca 236.000 - mindre än investerare A.
 
Investor A var tvungen att spara och investera endast 25.000 under en period på tio år, men vid pensionering är han rikare än investerare B, som sparade och investerade 75.000 under en period på 30 år. Så värdet av det ursprungliga sparbeloppet av investerare A har multiplicerats med en faktor av 10 vid pensionsåldern.
Dessa siffror visar imponerande hur lukrativt det är att investera tidigt och med en lång tidshorisont. 

Men även om du missade chansen att börja spara i 20-årsåldern, kan du ändå dra nytta av en investering på kapitalmarknaden. Investera dina besparingar under 10 år från 30 till 40 års ålder är ändå värt mer än att spara och investera samma årliga summan under de kommande 30 åren. 

Det är därför uppenbart mycket viktigt att spara tidigt för att skapa välstånd, men spararen måste också göra de rätta valen för sina besparingar. En studie 2015 visade att i Storbritannien har 93% av de vuxna ett sparkonto och över 700 £ miljarder sitter i dåliga räntekonton. Omkring 160 £ miljarder sitter på konton som tjänar mindre än 0,5%. Uppgifterna visar också, att det inte beror på att de enskilda besparingarna är för små, utan att de inte har tillgång till bättre investeringslösningar då 145 £ miljarder hålls på konton på mer än £ 5000.
- Att investera i kapitalmarknaderna kommer med risker, men det är tydligt att alltför många människor inte bryr sig om att öka sitt framtida välstånd.

De goda nyheterna för de individer som vill ta kontroll över sitt fond sparande för pension, men inte har tid eller lust att fokusera på investeringar på kapitalmarknaden själva, är att de inte längre behöver det.Stabilafonderger privata investerare tillgång till egenutvecklade investerings algoritmer. Vi visar hur våra algoritmer väljer lämpliga fonder som ger investeraren tillgång till den potentiella avkastningen på kapitalmarknaden.
Stabilafonder erbjuder globalt diversifierade fondportföljer, anpassade till din personliga risktolerans. 

-Ränta på ränta är det åttonde underverket i världen. Den som förstår det, tjänar på det ... den som inte ... betalar för det - Albert Einstein

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA