ARTIKLAR

Beta investering i 3 enkla steg

Beta investering i 3 enkla steg

På ett fält med mycket gräs, behöver analytikern seriös hjälp att skilja agnarna från vetet; det vill säga separera de faktorer som kan leverera löftet om att långsiktigt slå benchmark. Med oräkneliga faktorer att välja bland är uppgiften oändligt stor. Men analytikern kan välja en tre-stegs-process för att hjälpa dem att identifiera robusta faktorer. Jason Hsu, Vitali Kalesnik och Vivek Viswanathan i sin artikel, “A Framework for Assessing Factors and Implementing Smart Beta Strategies” publicerad 2015 i the Journal of Index Investing. 

Det första steget

Validera en faktor, börjar med att sålla ut alla faktorer som inte har debatterats och kontrollerats av toppskiktets journaler under en lång period. Nyckeln är förmågan att reproducera publicerade resultat. Även om en omfattande litteratur på en faktor inte kan garantera dess uthållighet, är en brist på litteratur en bra indikator på att det kan sakna en god teoretisk grund. 

Det andra steget 

Eliminera faktorer vars effekt 
1. saknar uthållighet över delperioder inom en längre horisont, datamängd.
2. saknar statistisk signifikans i de flesta länder. Eftersom de flesta faktorer identifieras med hjälp av amerikanska data, verifiera deras existens i ett brett spektrum av marknader utanför USA. Detta är ett kritiska test av robusthet. När en faktor som tjänar en positiv premium i Förenta Staterna men inte utanför USA, visas en röd flagga. Oavsett förklaring så som: investerarnas beteende eller risk bör man dumpa faktorn.

Det tredje steget

Fastställ robustheten i en faktor är att testa alternativa definitioner av faktorn. Något varierande definitionen av faktorn och använda dessa justeringar för att testa faktorns ”kusin” om beteendet liknar varandra då är de av god börd! 
Författarna använder endast tre steg, och testar sex faktorer: 
1. värde 
2. momentum 
3. låg beta (låg volatilitet)
4. kvalitet
5. dålig likviditet
6. storlek

Slutligen

Analytikern måste besluta om hur faktorerna skall allokeras i portföljen. Exponerings beslutet bygger till stor del på huruvida investeraren är känslig till absoluta risken eller risk i förhållande till ett referensvärde. En investerare som är känsliga för absoluta risken kan dras till en låg-volatilitets portfölj. 
-Så för att knyta ihop säcken, låt detta bli en process som ger dig mer vete med minimalt harvande.

Lycka till! 
//Teamet på Stabila Fonder

Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


Analys av fondportfölj 2017

Analys av fondportfölj 2017

4 Juni, 2017 av: Judith 

De flesta investerare använder datorn för att hantera sina fondportfölj, men vissa nyttjar tekniken för  att maximera vinsten på den fondportfölj för 2017 de äger. Första gruppen av fondinvesterare använder teknik av det enkla skäl att det är enkelt att uppdatera sig med kurserna för fondportföljen och marknadsnyheter om de specifika fonder som ingår i deras fondportfölj. Andra gruppen av investerare använder teknik fullt ut, så som investerare vaska fram maximalt med vinst från sin fondportfölj 2017!


Varje investerare bör använda mjukvara som ökar förståelsen för risken i sin fondportfölj. Det kan göras genom att analysera alternativa fondportföljer och resultat för dessa fonder. Analysjobben har blivit enklare eftersom man nu kan ägna sig åt själva fondanalysen, inte monotona beräkningar med att göra underlaget för analysen. Du behärskar denna process fullt ut, då du som investerare driver parallell alternativ fondanalys tillsammans med utvärderingen av nuvarande aktiva fondportfölj. På detta sätt kan du öka din vinst på sikt och lyckas få en förståelse för hur just du kommer fram till de fondval som ingår i just din fondportfölj!


 ”-Driv en parallell alternativ fondanalys tillsammans med utvärderingen av nuvarande fondalternativ.” 
Det säger teamet på Stabila Fonder 


Ett annat bra sätt att använda teknik för att få maximal vinst i fondportföljen för 2017 är genom att utvärdera de övergripande marknadsvariationer som ignoreras av andra investerare. Det beror på att inga investeringar kan hämta vinster från den del av fondens investerade marknader som visar låga marginaler på grund av olika skäl. 

Kloka investerare planerar

Det är därför som kloka investerare planera hur de skall använda tekniken för att genomföra olika scenarion av variationer på marknaden, sätt sedan detta i par med parallell alternativ analys. 
Denna funktion används av investerare som ser mjukvara, teknik och analys som en komplett verktygslåda för att öka vinsten i fondportföljen och inte endast som ett verktyg för den dagliga verksamheten. 
Lycka till med din fondportfölj under 2017
Om du behöver hjälp så kan våra algoritmer hjälpa dig med analys och förslag av en portfölj som passar just din risknivå, Klicka här för att gratis registrera dig!

Riskvarning-Med investeringen kommer risk. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra Riskvarningar. Vi ger inte några investeringråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän vägledning om kapitalförvaltningstjänster som tillhandahålls av medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA