Comodo SSL

ARTIKLAR

Aktiefonder -Tips för 2017

Aktiefonder - Obligationsfonder - Råvarufonder - Tips för 2017

21 Januari 2017 


En räntehöjning kommer driva vissa tillgångar upp och vissa ner

Att inneha rätt kombination av fonder kommer jämna ut volatiliteten och skydda den riskjusterade avkastningen

Missa inte diversifiering som är en "gratis lunch" vid tips på aktiefonder, att bygga helt diversifierade portföljer med hjälp av Stabilafonder.

 

Bra fonder tips för 2017 är att titta på aktiefonder med låg risk. Den globala finanskrisen 2008 uppmanade till akuta penningpolitiska åtgärder. Aktiefonder som går bra är de som lyckas navigera i det klimat som råder och tar i beaktning utdelning och avkastning. Centralbankerna världen över sänkte räntan till historiskt låga nivåer i ett försök att öka deras ekonomier. Nästan 10 år senare och räntorna är fortfarande mycket låga detta har gynnat aktiefonder fastigheter medans räntefonder gått sämre även aktiefonder med guld. Men politik kan förändras. USA har påbörjat en cykel av stigande räntor med två höjningar sent i 2016. Det är bara en tidsfråga innan EU följer efter. Vilka effekter skulle en räntehöjning ha på din portfölj? Det är viktigt att ha en lång horisont och månadsspara i aktiefonder. Att ge enskilda aktiefonder som är i topp för Sverige eller tips för 2017 är svårt. Det är bättre att ha en smart plan för din portfölj under 2017. 

stabilafonder kan du följa din portfölj de senaste 26 perioder bakåt i tiden. 

"Det handlar inte om hur mycket pengar du tjänar, utan hur mycket pengar du investerar i bra aktiefonder, över tid och i hur många generationer du kan behålla dem." – Stabilafonder.se


1. Aktiefonder

I teorin bör följande inträffa: en räntehöjning gör det dyrare att låna. Konsumenter och företag lånar mindre så det spenderas mindre, liksom efterfrågan på varor och tjänster. Priserna sjunker vilket leder till inflation. Företag lider och deras värde faller. Aktierna i din portfölj börjar sjunka.

Men i själva verket så kan effekten av en förändring i räntor ta tid att ge effekt och det följer inte alltid samma mönster. Den andra tanken man kan ha är att centralbankerna tenderar att bara höja räntorna när ekonomin växer och inflationen stiger. Även om priserna på aktier kan falla omedelbart efter räntehöjningen, är deras framtidsutsikter förbättrade avsevärt.


2. Obligationsfonder

Obligationspriser och räntor har ett omvänt förhållande. När räntorna ökar, faller obligationspriserna. Ju längre löptid en obligation har, desto mer fluktuerar priset. Men när du investerar i Stabilafonders portföljer – planar detta prisfall ut över tiden eftersom vi kontinuerligt justerar vår riskexponering, därmed skyddar du ditt kapital dynamiskt.


3. Råvarufonder

I allmänhet höjs räntorna för att kontrollera nivån av inflation och en tillgång som fungerar väl i en inflatorisk miljö är råvaror. Med fler globala ekonomier som växer igen med en positiv syn kommer efterfrågan på råvaror driva priserna högre. Eftersom vi skannar över 1300 fonder varje månad ser vi varje rörelsemönster och positionerar oss efter det mest troliga stabilaste utfallet.


4. Avkastning

Bra fonder är subjektivt, men genom att applicera matematiska objektiva metoder, kan Stabilafonder skapa portföljer som är dynamiska och förändrar sig över tid. 

-Den försiktiga individen kan enkelt följa med på resan då man själv handlar fonder efter sin riskprofil !

Portföljkonstruktion på Stabilafonder.se 

Vi bygger globalt diversifierade portföljer för våra kunder för att leverera en stark riskjusterad avkastning i olika ekonomiska miljöer. Vi tror att diversifiering är den enda "gratis lunchen" inom investering.


Sammanfattning

Diversifiering syftar till att jämna ut eventuella ojämnheter i vägen som kan utlösas av en ekonomisk händelse, det är svårt att säga exakt hur många aktiefonder man skall köpa, till exempel en räntehöjning kan ge positiva effekter på vissa aktiefonder. Att inneha en fullt diversifierad portfölj innebär att tillgångarna i den är ofullständigt korrelerade. Negativ korrelation hjälper till att förhindra alla tillgångar från att förlora betydande värde samtidigt. Våra portföljer är utsatta för alla större tillgångsslag genom fonder som tillåter en bred diversifiering till låga kostnader.

Förutom en globalt diversifierad portfölj använder vi dynamisk riskhantering för att hålla risken i din portfölj konsekvent över tiden. Detta innebär att om marknaderna svarar på ränta som rör sig med ökad volatilitet, kommer din portfölj automatiskt justeras för att hålla sig inom din risktolerans.


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.ABONNERA